Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy phát. Khi rô to của máy phát quay đều với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1 A. Tìm cảm kháng của mạch AB khi rô to quay với tốc độ 3n. Biết rằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là sqrt 3 A.

【C17】Lưu lạiNối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy phát. Khi rô to của máy phát quay đều với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1 A. Tìm cảm kháng của mạch AB khi rô to quay với tốc độ 3n. Biết rằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là $\sqrt 3 $ A.
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!