Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha (có một cặp cực từ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 1500 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1,6 A. Độ tự cảm của cuộn cảm là

【C18】Lưu lạiNối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha (có một cặp cực từ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 1500 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1,6 A. Độ tự cảm của cuộn cảm là
Đáp án:
- Tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra f = np/60 $\rightarrow f_{1} = 25 Hz; f_{2} = 50 Hz$
- Suất điện động cực đại do máy phát ra $E_{0} = \omega.NBS = 2\pi.fNBS$
- Cảm kháng của đoạn mạch $Z_{L} = \omega.L = 2\pi.fL$
- Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = E = $\frac{E_{0}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.\pi.fNBS.$
- Khi roto của máy quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì:
$U_{1} = 25\sqrt{2}.\pi.NBS; Z_{L1} = 50\pi.L;I_{1} = \frac{U_{1}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L1}^{2}}} = 1 A (1)$
- Khi roto của máy quay với tốc độ 3000 vòng/phút thì:
$U_{2} = 50\sqrt{2}.\pi.NBS; Z_{L2} = 100\pi.L;I_{2} = \frac{U_{2}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L2}^{2}}} = 1,6 A (2)$
Từ (1)(2) $\rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}} = \sqrt{\frac{R^{2} + Z_{L2}^{2}}{R^{2} + Z_{L1}^{2}}} = \frac{5}{4}$
$\rightarrow L = 152,9 mH$

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!