Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C, được nối vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Bỏ qua điện trở dây nối và cuộn dây mấy phát. Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là (Z_((C_1))) và cường độ dòng điện hiệu dụng là √3 A . Khi rôto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là (Z_((C_2))) và cường độ dòng điện hiệu dụng là 9 A. Nếu rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì tổng trở của mạch là

【C19】Lưu lạiĐoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C, được nối vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Bỏ qua điện trở dây nối và cuộn dây mấy phát. Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là ${Z_{{C_1}}}$ và cường độ dòng điện hiệu dụng là √3 A . Khi rôto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là ${Z_{{C_2}}}$ và cường độ dòng điện hiệu dụng là 9 A. Nếu rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì tổng trở của mạch là
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!