Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, điện trở của các cuộn dây trong máy phát rất nhỏ. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 30 W. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 240 W. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì hệ số công suất của đoạn mạch là

【C20】Lưu lạiĐoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, điện trở của các cuộn dây trong máy phát rất nhỏ. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 30 W. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 240 W. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì hệ số công suất của đoạn mạch là
Đáp án:
Ta có $\frac{P_2}{P_1} = \frac{I^2_2}{I^2_1} = \frac{240}{30} \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 2\sqrt{2}$
Gọi $Z_C$ là dung kháng lúc n = 200v/ph, nên dung kháng lúc n = 400v/ph là $\frac{Z_C}{2}$
$\frac{I_2}{I_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1}\frac{Z_1}{Z_2} \Rightarrow 2\sqrt{2} = 2.\frac{\sqrt{R^2 + Z^2_C}}{\sqrt{R^2 + \frac{Z^2_C}{4}}}\Rightarrow Z_C = R\sqrt{2}$
Lúc n = 800v/ph thì $Z_C = \frac{R\sqrt{2}}{4}$
Khi đó hệ số công suất
$\cos \phi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z^2_C}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$
Đáp án B đúng

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!