Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 100sqrt 2 Ω, cuộn cảm thuần L = frac(5)((3pi )) H và tụ C = frac((((5.10)^( - 4))))((6pi )) F điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát và điện trở dây nối. Máy phát có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của rôto thay đổi được. Khi tốc độ quay của rôto bằng n vòng /phút thì công suất của mạch đạt giá tri lớn nhất bằng 161,5 W. Khi tốc độ quay của rôto bằng 2n vòng /phút thì công suất của mạch là

【C21】Lưu lại
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm	điện trở thuần R = 100sqrt 2  Ω, cuộn cảm t$R = 100\sqrt 2 $ Ω, cuộn cảm thuần $L = \frac{5}{{3\pi }}$ H và tụ $C = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{{6\pi }}$ F điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát và điện trở dây nối. Máy phát có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của rôto thay đổi được. Khi tốc độ quay của rôto bằng n vòng /phút thì công suất của mạch đạt giá tri lớn nhất bằng 161,5 W. Khi tốc độ quay của rôto bằng 2n vòng /phút thì công suất của mạch là
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!