Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát là không đổi. Khi roto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch điện tiêu thụ công suất P0, hệ số công suất là frac(1)((sqrt 2 )) và đoạn mạch có tính cảm kháng. Khi roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút thì mạch điện tiêu thụ công suất frac(4)((13))(P_0) . Khi mạch điện tiêu thụ công suất frac(9)((26))(P_0) thì roto máy phát quay với tốc độ là

【C22】Lưu lạiNối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát là không đổi. Khi roto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch điện tiêu thụ công suất P0 hệ số công suất là $\frac{1}{{\sqrt 2 }}$ và đoạn mạch có tính cảm kháng. Khi roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút thì mạch điện tiêu thụ công suất $\frac{4}{{13}}{P_0}$ . Khi mạch điện tiêu thụ công suất $\frac{9}{{26}}{P_0}$ thì roto máy phát quay với tốc độ là
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!