Một mạch điện xoay chiều RLC được mắc vào máy phát điện xoay chiều một pha. Ban đầu tốc độ quay roto là n vòng/phút thì công suất toàn mạch là 90 W và cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc frac(pi )(6). Khi tốc độ quay là 4n vòng/phút thì công suất toàn mạch là 1440 W. Khi tốc độ quay roto là 2n vòng/phút thì công suất toàn mạch có giá trị là

【C23】Lưu lạiMột mạch điện xoay chiều RLC được mắc vào máy phát điện xoay chiều một pha. Ban đầu tốc độ quay roto là n vòng/phút thì công suất toàn mạch là 90 W và cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc $\frac{\pi }{6}$. Khi tốc độ quay là 4n vòng/phút thì công suất toàn mạch là 1440 W. Khi tốc độ quay roto là 2n vòng/phút thì công suất toàn mạch có giá trị là
Đáp án:
203999.PNG

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!