Nối hai đầu một máy phát điện xoay chiều một pha (bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm R và cuộn cảm thuần. Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 16 W. Khi roto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 20,97 W. Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là

【C24】Lưu lạiNối hai đầu một máy phát điện xoay chiều một pha (bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm R và cuộn cảm thuần. Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 16 W. Khi roto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 20,97 W. Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là
Đáp án:
Screenshot_1.png

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!