Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào hai đầu ra của máy phát điện xoay chiều một pha. Khi tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì công suất điện tiêu thụ của mạch là P và hệ số công suất của mạch là frac((sqrt 3 ))(2). Khi tốc độ quay của rôto là 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 4P và lúc này mạch có tính cảm kháng. Khi tốc độ quay của rôto là nsqrt 2 vòng/phút thì công suất điện tiêu thụ của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

【C25】Lưu lạiMạch xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào hai đầu ra của máy phát điện xoay chiều một pha. Khi tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì công suất điện tiêu thụ của mạch là P và hệ số công suất của mạch là $\frac{{\sqrt 3 }}{2}$. Khi tốc độ quay của rôto là 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 4P và lúc này mạch có tính cảm kháng. Khi tốc độ quay của rôto là $n\sqrt 2 $ vòng/phút thì công suất điện tiêu thụ của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!