Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy phát với một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ góc 3n vòng/s thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ hiệu dụng 6 A và hệ số công suất của mạch bằng 0,5. Nếu rôto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

【C4】Lưu lạiMột máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy phát với một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ góc 3n vòng/s thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ hiệu dụng 6 A và hệ số công suất của mạch bằng 0,5. Nếu rôto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là
Đáp án:
+ $ f=n.p => \omega =2\pi .np$
$E= \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}} => I= \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(\omega L)^2} } $ (1)
+ $f'=3np => \omega'=3\omega, cos\varphi= \frac{R}{\sqrt{R^2+(3\omega L)^2} }=0,5 => R=\sqrt{3}Z_L $
$E'=3E => I'=\frac{E'}{\sqrt{R^2+(3Z_L)^2 } }=\frac{E'}{\sqrt{12Z_L^2} }=\frac{3E}{2\sqrt{3}Z_L }=6A => \frac{E}{Z_L} =4\sqrt{3} $
=> (1) <=> $ I=\frac{E}{\sqrt{R^2+Z_L^2}} =\frac{E}{2Z_L }=\frac{4\sqrt{3} }{2 }=2\sqrt{3} A $

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!