Một máy phát điện xoay chiều một pha tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây quấn máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch AB là I1 và tổng trở của mạch là Z1. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòng/phút ( với n2 > n1) thì cường dòng điện hiệu dụng trong mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2. Biết I2 = 4I1 và Z2 = Z1. Để tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất thì rôto của máy phải quay đều với tốc độ bằng 480 vòng/phút. Giá trị của n1 và n2 lần lượt là:

【C36】Lưu lạiMột máy phát điện xoay chiều một pha tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây quấn máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch AB là I1 và tổng trở của mạch là Z1. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòng/phút ( với n2 > n1) thì cường dòng điện hiệu dụng trong mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2. Biết I2 = 4I1 và Z2 = Z1. Để tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất thì rôto của máy phải quay đều với tốc độ bằng 480 vòng/phút. Giá trị của n1 và n2 lần lượt là:
Đáp án:
Ta có $I_1=\dfrac{NBSw_1}{\sqrt[]{2(R^2+(Lw_1-\frac{1}{Cw_1})^2})}$

$I_2=\dfrac{NBSw_2}{\sqrt[]{2(R^2+(Lw_2-\frac{1}{Cw_2})^2)}}$

$\Rightarrow \dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{w_2.Z_1}{w_1.Z_2}$

Mặt khác ta có $I_2=4I_1,Z_1=Z_2 \Rightarrow \frac{w_2}{w_1}=4 \Rightarrow n_2=4n_1$

•Mặt khác khi tổng trở của mạch nhỏ nhất thì mạch xảy ra cộng hưởng

Khi đó ta có $w^2=w_1.w_2 \Rightarrow n^2=n_1.n_2$

$\Rightarrow n_1=240 vong/phut,n_2=960 vong/phut$

→Đáp án D

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!