Máy phát điện xoay chiều một pha nam châm có p cặp cực quay với tốc độ 100 vòng/phút tạo ra suất điện động có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Giá trị của p là?

【C39】Lưu lạiMáy phát điện xoay chiều một pha nam châm có p cặp cực quay với tốc độ 100 vòng/phút tạo ra suất điện động có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Giá trị của p là?
Máy phát điện xoay chiều một pha nam châm có p cặp cực quay với tốc độ 100 vòng/phút tạo ra suất điện động có đồ thị phụ thuộ
Đáp án:
5a.png

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!