Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 4n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

【C7】Lưu lạiNối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 4n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
Đáp án:
+) n vòng/ phút thì điện áp 2 đầu mạch là U, dung kháng tụ là Zc : $I_1=\dfrac{U}{\sqrt[]{R^2+Z_c^2}}(1)$

+) 2n vòng/ phút $\Rightarrow$ Điện áp 2 đầu mạch là 2U, dung kháng tụ là $\dfrac{Z_c}{2}$ : $I_2=\dfrac{2U}{\sqrt[]{R^2+\dfrac{Z_c^2}{4}}}(2)$

(2)/(1) → $2\sqrt{3}=2\dfrac{\sqrt[]{R^2+Z_c^2}}{\sqrt{R^2+\dfrac{Z_c^2}{4}}}$ $\Rightarrow Z_c^2=8R^2$ $\Rightarrow I_1=\dfrac{U}{3R}$
+) 3n vòng/phút → Điện áp 2 đầu mạch là 4U, dung kháng của tụ là $\dfrac{Z_c}{4}$
$\Rightarrow I_3=\dfrac{4U}{\sqrt{R^2+\dfrac{Z_c^2}{16}}}=\dfrac{4U}{\sqrt{1,5R^2}}$

$\Rightarrow \dfrac{I_3}{I_1}=\dfrac{4}{\sqrt[]{1,5}}.3=4\sqrt{6}$

→ Chọn C.

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!