Đặt vào hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha lý tưởng mạch gồm điện trở R và tụ điện C. Khi roto hoạt động với tốc độ n thì cường độ dòng điện hiệu dụng là I và hệ số công suất là frac(1)((sqrt 2 )). Nếu tốc độ của máy là frac((4n))(3) thì dòng điện hiệu dụng gần với giá trị nào sau đây nhất

【C8】Lưu lạiĐặt vào hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha lý tưởng mạch gồm điện trở R và tụ điện C. Khi roto hoạt động với tốc độ n thì cường độ dòng điện hiệu dụng là I và hệ số công suất là $\frac{1}{{\sqrt 2 }}$. Nếu tốc độ của máy là $\frac{{4n}}{3}$ thì dòng điện hiệu dụng gần với giá trị nào sau đây nhất
Đáp án:
Ta có: $f=np, E=w \theta$


Khi roto hoạt động với tốc độ n thì cường độ hiệu dụng và I và hệ số công suất là: $\dfrac{1}{\sqrt[]{2}} \Rightarrow R=Z_C , I=\dfrac{\theta.w}{R\sqrt[]{2}}.$


Khi roto hoạt động với tần số góc là 4n/3 khi đó ta có: $w_2 =\dfrac{4w_1}{3}$
$Z_2= \sqrt[]{R^2 +Z^2_{C_2}}=\sqrt[]{R^2 + \dfrac{9Z^2_{C_1}}{16}}$


$I_2=\dfrac{w_1.\theta}{Z_2}$
Từ đây thế liên hệ của Zc1 theo R vào ta có I2~ 1,51 I.

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!