Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cảm kháng bằng dung kháng và bằng điện trở thuần R. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ

【C10】Lưu lạiNối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cảm kháng bằng dung kháng và bằng điện trở thuần R. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ
Đáp án:

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!