Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

1 Tháng Năm, 2022 bởi Phạm Quỳnh Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

| Mã đề thi: 101

(Để gồm 5 trang)

Họ và tên: .

Số CMND:.....

Câu 1. Cho hàm số đa thức bậc ba y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) Hàm số f (x) đồng biến trên (0; +oo).

(B) Hàm số f (x) nghịch biến trên (–2;1).

Hàm số f (x) đồng biến trên (1; +oo).

) Hàm số f (x) nghịch biến trên (—oo; −2).

Câu 2. Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

+ 0 + 0

0 +

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A 4.

B 2.

Ⓒ 3.

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào dưới đây là sai?

A minf (x) = -2. B min f(x)=-4.

(0:2)

[-2,0

Câu 4. Hàm số nào dưới đây có đồ thi như đường cong

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP 12

NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Số báo danh:...

max f(x) = 4.

[-2:0]

+00

D 1.

max f(x) = 2.

[-2:0


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

  Phổ biến

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống