Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

1 Tháng Năm, 2022 bởi Phạm Quỳnh Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

| Mã đề thi: 101

(Để gồm 5 trang)

Họ và tên: .

Số CMND:.....

Câu 1. Cho hàm số đa thức bậc ba y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) Hàm số f (x) đồng biến trên (0; +oo).

(B) Hàm số f (x) nghịch biến trên (–2;1).

Hàm số f (x) đồng biến trên (1; +oo).

) Hàm số f (x) nghịch biến trên (—oo; −2).

Câu 2. Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

+ 0 + 0

0 +

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A 4.

B 2.

Ⓒ 3.

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào dưới đây là sai?

A minf (x) = -2. B min f(x)=-4.

(0:2)

[-2,0

Câu 4. Hàm số nào dưới đây có đồ thi như đường cong

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP 12

NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Số báo danh:...

max f(x) = 4.

[-2:0]

+00

D 1.

max f(x) = 2.

[-2:0


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

Phổ biến

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD