Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đăng 22/06/2022 bởi Trần Quốc Tùng

NAM ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐÈ: 911

CUỐI NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Toán – lớp 12 THPT

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Họ và tên học sinh:...

Số báo danh:......

Câu 1: Từ các chữ số 1,2,3,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3

A. 120.

B. 12.

C. 60.

Câu 2: Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

B. (-3;1).

A. (-∞0;-2).

Câu 3: Xét 1 = f(2x)dx, nếu đặt t=2 thì

A. 1=2 f(t)dt.

B. I=-¹-f(t) dt.

C. (-1;0).

C. 1=2[ f(t)dt.

Đề khảo sát gồm 6 trang.

chữ số khác nhau?

D. 125.

D. (1;2).

D. I=¹1f(t)\ dt.


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

Phổ biến

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD