Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đăng 22/06/2022 bởi Nguyễn Hải Anh

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

TRƯỜNG TH - THCS - THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ KHỐI 12

Môn: TOÁN — Ngày 19/06/2022

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề có 6 trang)

Họ, tên thí sinh:

Mã de 123

Số báo danh:...

Câu 1. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu ti

: 2 và u6 = 486. Công bội q của cấp số nhận đã

cho bằng

Aq=

Bq=

©q = 5.

Dq = 3.

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x2 – 2x, Vr ∈ R. Hàm số y = −2f(x) đồng

biến trên khoảng

A (0;2).

B (2; +∞0).

Ⓒ (-2;0).

D(-∞0; -2).

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

+∞o

f'(x)

+ 0

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A) 0.

B) 1.

(D)2.

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a tâm O, SO vuông góc với

(ABCD), SO= a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là

4a³

2a³

A 4a³.

B 2a³.

(D)

Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn (i − 1)z+z=-2 −3i. Phần thực của số phức z bằng


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

  Phổ biến

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống