Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đăng 22/06/2022 bởi Nguyễn Hải Anh

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

TRƯỜNG TH - THCS - THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ KHỐI 12

Môn: TOÁN — Ngày 19/06/2022

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề có 6 trang)

Họ, tên thí sinh:

Mã de 123

Số báo danh:...

Câu 1. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu ti

: 2 và u6 = 486. Công bội q của cấp số nhận đã

cho bằng

Aq=

Bq=

©q = 5.

Dq = 3.

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x2 – 2x, Vr ∈ R. Hàm số y = −2f(x) đồng

biến trên khoảng

A (0;2).

B (2; +∞0).

Ⓒ (-2;0).

D(-∞0; -2).

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

+∞o

f'(x)

+ 0

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A) 0.

B) 1.

(D)2.

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a tâm O, SO vuông góc với

(ABCD), SO= a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là

4a³

2a³

A 4a³.

B 2a³.

(D)

Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn (i − 1)z+z=-2 −3i. Phần thực của số phức z bằng


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

Phổ biến

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD