Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đăng 22/06/2022 bởi Thùy Linh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Đề thi gồm 06 trang

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 - LẦN III

Bài thi môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm

MÃ ĐỀ THỊ: 485

Họ và tên thí sinh: .

Số báo danh:

ĐỀ BÀI

Câu 1. Đồ thị của hàm số nào sau đây không có điểm cực trị?

x+1

A. y=

B. y=x²-3x.

C. y=-x² +4.

D. y= x − 2x .

x-2

Câu 2.

Diện tích của mặt cầu có bán kính bằng 5 là

A. 100%.

B. 25.

C. 50.

D. 2007.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;2;0),B(3;1;1) và C(1;6;5). Trọng tâm tam giác

ABC có tọa độ là

A. (1;3;-2).

B. (1:3; 2)

C. (1-3:2).

D. (1-3;-2).

Câu 4.

Cho | f()dx=4.]g(x)dx=1. Tích phân Î(f(x)–2g(x))dx bằng

A. -6.

B. -2.

C. 6.

D. 2.

Câu 5.

Một khối trụ có bán kính đáy bằng 2 và chiều cao bằng 3. Thể tích của khối trụ đó bằng

A. 4.

B. 127.

C. 67.

D. 2z.

Câu 6.

Cho các số phức z=−1+2i,w=3−i. Phần ảo của số phức *z=z.w bằng

A. 7.

B. 7i.

C. 5.

D. 5i.

x+1

Câu 7. Tập xác định của hàm số y=^ là


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

Phổ biến

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD