Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đăng 22/06/2022 bởi Thùy Linh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Đề thi gồm 06 trang

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 - LẦN III

Bài thi môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm

MÃ ĐỀ THỊ: 485

Họ và tên thí sinh: .

Số báo danh:

ĐỀ BÀI

Câu 1. Đồ thị của hàm số nào sau đây không có điểm cực trị?

x+1

A. y=

B. y=x²-3x.

C. y=-x² +4.

D. y= x − 2x .

x-2

Câu 2.

Diện tích của mặt cầu có bán kính bằng 5 là

A. 100%.

B. 25.

C. 50.

D. 2007.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;2;0),B(3;1;1) và C(1;6;5). Trọng tâm tam giác

ABC có tọa độ là

A. (1;3;-2).

B. (1:3; 2)

C. (1-3:2).

D. (1-3;-2).

Câu 4.

Cho | f()dx=4.]g(x)dx=1. Tích phân Î(f(x)–2g(x))dx bằng

A. -6.

B. -2.

C. 6.

D. 2.

Câu 5.

Một khối trụ có bán kính đáy bằng 2 và chiều cao bằng 3. Thể tích của khối trụ đó bằng

A. 4.

B. 127.

C. 67.

D. 2z.

Câu 6.

Cho các số phức z=−1+2i,w=3−i. Phần ảo của số phức *z=z.w bằng

A. 7.

B. 7i.

C. 5.

D. 5i.

x+1

Câu 7. Tập xác định của hàm số y=^ là


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

  Phổ biến

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề học sinh giỏi Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

  Chuyên đề hàm số bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống